ข่าวสาร / โปรโมชั่น
New !! บ้านประกายทอง รับสมัครพนักงานหลายอัตรา (เพิ่มอัตรา,ตำแหน่ง!!!)
24 กุมภาพันธ์ 2554

บ้านประกายทอง รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

**1.เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (โฟร์แมน) งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ เพศชาย วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงาน อาคาร/บ้านจัดสรร พิจารณาพิเศษ สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้ (3 อัตรา)

    2.พนักงานเขียนแบบเพศชาย/หญิง วุฒิปวส-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2000 ได้เป็นอย่างดี

   3. พนักงาน QS,QC พนักงานควบคุม คุณภาพงานก่อสร้างเพศชาย วุฒิปวส-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ ด้านการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภค อย่างน้อย   2 ปีสามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมคำนวณโครงสร้างต่างๆได้

   4. Marketing Webmaster เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบ และพัฒนาข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผ่านระบบ Internet อย่างน้อย 2 ปีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการตลาด และ IT เป็นอย่างดี

  5.พนักงานขายเพศหญิง วุฒิปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทางด้านการขายโครงการบ้านจัดสรร มีบุคลิคดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา

   6.พนักงาน Part time และนักศึกษาฝึกงาน(รายได้วันละ 250 บาท)เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หากจบการศึกษาป.ตรีแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)หรือผู้ที่ต้องการฝึกงาน และหารายได้พิเศษ (มีใบรับรองการฝึกงานให้) ทำเต็มเวลา แต่สามารถเลือกวันทำงานได้ เป็นงานบริการลูกค้า และงานด้านเอกสารยื่นใบสมัคร และ เข้าสัมภาษณ์ทราบผลภายใน 1 วัน

   7.พนักงาน บัญชี ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานขายบ้านประกายทอง

โทร.081-9634565 www.prakytong.com