ร่วมงานกับเรา
  • ตำแหน่ง : รับสมัครพนักงานที่ปรึกษาการขายและงานบัญชี...
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติ : รับสมัครพนักงานที่ปรึกษาการขายและงานบัญชี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป คุณสมบัติ: ขยัน ไม่เกี่ยงงาน ตรงเวลา สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ดาวน์โหลดใบสมัครส่งมาที่ sirikornsa_@hotmail.com, โทร 074-266595, 094-4269979...
  • ตำแหน่ง : รับสมัครพนักงานออกแบบและเขียนแบบสร้างทัศนียภาพ และรูปเฟอร์นิเจอร์...
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติ : รับสมัครพนักงานออกแบบและเขียนแบบสร้างทัศนียภาพและรูปเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Sketup ใช้ Vray for sketup ได้ เขียนด้วยโปรแกรม Autocad2d3d ได้ สามารถออกแบบสืื่อโฆษณาได้ ขยันอดทน ตรงเวลา หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ชาย หรือ หญิง เขียนใบสมัครส่งมาที่ www.prakytong.com , ...
  • ตำแหน่ง : รับสมัคร พนักงานกราฟฟิก ดีไซน์ ...
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ขยัน อดทน ตรงเวลา ทุ่มเทในการทำงาน ดาวน์โหลดใบสมัคร พิมพ์ส่งมาที่ : sirikornsa_@hotmail.com โทร.074-266595,094-4269979...